Katt

Morsomme fakta om katter

Katten er i dag det vanligste selskapsdyret i Norge og Vest-Europa. Det er anslått at det er ca. 770 000 eide katter i Norge fordelt på 400 000 husstander. Det aller fleste er huskatter som avler seg selv mer eller mindre fritt, mens et lite mindretall er rasekatter som avles i egne katteoppdrett eller definerte rasestandarder.

  • Katter bruker omtrent 30 – 50% av dagen sin på å vaske seg selv. Grunnen

 

  • Selv om katten din maler betyr ikke det nødvendigvis at katten er glad. Katter maler også når det er syke, stresset, har vondt men også når det føder.

 

  • Den første katten ute i verdensrommet het Felicette “Astrocat” i 1963, France ble katten skutt ut i verdensrommet. Astrocat kom tilbake til jorden i live.